BAVARIA 230х112

EVANTY
BAVARIA прямой  диван
Габариты дивана 230х112х68см
Ткань Montana
Комплектация П15-5Т-П15
Механизм Тик-Так