BAVARIA 221х112

EVANTY
BAVARIA прямой  диван
Габариты дивана 221х112х68см
Ткань Montana
Комплектация П15-4Т-П15
Механизм Тик-Так